Higienistka stomatologiczna

INFORMACJE OGÓLNE

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauki: stacjonarny


O kierunku

Chcesz podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i samodzielnie wykonywać część zabiegów profilaktyczno-leczniczych?

Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

Ukończenie tego kierunku w szkole policealnej daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej. Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

  • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
  • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
  • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
  • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej