Opiekun medyczny

INFORMACJE OGÓLNE

Czas trwania nauki:1,5 roku (3 semestry)

Tryb nauki: stacjonarny
O kierunku

Opiekun medyczny jest zawodem pomocniczym w zakresie czynności opiekuńczo pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę m.in.: w szpitalach- oddziały szpitalne, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej. Absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.