Rekrutacja

Jak zostać uczniem

O przyjęciu do Policealnej Szkoły przy Collegium Masoviense decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli uczyłeś się wcześniej w innej szkole, która nie odpowiadała Twoim oczekiwaniom – zapraszamy do Nas! Przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły.

Na semestr pierwszy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy

Zapisy do szkoły odbywają się według kolejności zgłoszeń, ale uwaga ilość miejsc na kierunku jest limitowana (25 osób).

Kierunki

Opiekun medyczny - czas trwania nauki: 3 semestry – 1,5 roku
Opiekunka dziecięca - czas trwania nauki: 4 semestry – 2 lata
Technik masażysta - czas trwania nauki: 4 semestry – 2 lata
Higienistka stomatologiczna - czas trwania nauki: 4 semestry – 2 lata
Technik usług kosmetycznych - czas trwania nauki: 4 semestry – 2 lata
Terapeuta zajęciowy - czas trwania nauki: 4 semestry – 2 lata