Technik masażysta

INFORMACJE OGÓLNE

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauki: stacjonarny
O kierunku

Nauka na kierunku technik masażysta to doskonała inwestycja we własną przyszłość. Techniki masażu wpływają pozytywnie na organizm człowieka, a w związku ze stresem oraz pogarszającym się stanem zdrowia ludzi na świecie, rośnie zapotrzebowanie w tym zawodzie. Rozpoczęcie nauki umożliwia zdobycie ciekawego i wszechstronnego zawodu. Zatrudnienie można znaleźć w zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy, ośrodkach pomocy społecznej oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Możliwości jest znacznie więcej. Duża część absolwentów decyduje się na otworzenie własnej firmy świadczącej usługi z zakresu masażu. Zajęcia w szkole prowadzone są przez kadrę pedagogiczną, która posiada zarówno teoretyczne, jak i praktyczne doświadczenie w tym kierunku. Znaczna część zajęć to ćwiczenia praktyczne, które przygotowują słuchaczy do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Ponadto absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.