Opiekunka dziecięca

INFORMACJE OGÓLNE

Czas trwania nauki:2 lata (4 semestry)

Tryb nauki: stacjonarny


O kierunku

To zawód medyczny, który odpowiada zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Absolwent/ka kierunku Opiekunka dziecięca przygotowywana jest do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. W zakres jej obowiązków wchodzi pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Po uzyskaniu zawodu Opiekunki dziecięcej można podjąć pracę w:

  • klubach dziecięcych
  • domach małego dziecka
  • dziecięcym oddziale szpitalnym
  • charakterze niani (w środowisku domowym dziecka)
  • charakterze Au-par (w krajach UE)
  • charakterze dziennego opiekuna