O szkole

Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense jest sprawnie zorganizowaną szkołą, zatrudniającą kompetentnych pracowników. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do profesjonalnego pomagania człowiekowi i świadomego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Potrafimy skutecznie wspierać słuchaczy w planowaniu własnego rozwoju. Tworzymy atmosferę przyjazną dla słuchaczy i wszystkich pracowników szkoły.

Szkoła zapewnia:

  • bezpłatną naukę,
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • nowoczesne aktywizujące metody nauczania,
  • multimedialne metody wspierające proces dydaktyczny,
  • bardzo dobra baza dydaktyczna,
  • pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
  • bibliotekę z bogatym księgozbiorem,
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje szkoła w specjalistycznych jednostkach medycznych o wysokim standardzie